RODINNÝ DŮM KOLÍN

 

Architektonická studie rodinného domu, 2012.
V současnosti se přípravuje a projednává projektová dokumentace.
 

 
Poslední volná parcela v rezidenční čtvrti z první poloviny 20. století v širším centru města. Záměrem je dům s bytem pro dvoučlennou domácnost v přízemí a pokojem pro hosty spolu s prostorem pro drobnou administrativní činnost v patře.
 

 
Hlavní obytné místnosti směřujeme k jihu, kde před nimi vzniká na centrální části pozemku klidný prosluněný palouk. Část zahrady severně od domu redukujeme na minimální legislativně požadované odstupy objektu od parcelní hranice a sousedních budov. Vstupní fasádu nasměrujeme čelem do ulice s odstupem zarovnaným se sousedním domem. Na sever od vstupu se nám vejde přístřešek pro dvojici automobilů. Tím máme danou lehce do oblouku zakřivenou půdorysnou stopu domu, který se tvarově blíží velkému hranatému rohlíku...

Interiér v obou podlažích je organizován identicky.
Po vstupní schodišťové hale jsou všechny místnosti navěšeny na centrální osu, která svou trajektorií sleduje zakřivení objektu.
Pozemek je oproti úrovni ulice zhruba o metr utopený. Místnosti bytu jsou spuštěny na úroveň zahrady. Uvnitř dům schovává na 180m² užitné plochy.
 
 
[zpět na potrfolio]