RODINNÝ DŮM KOLÍN - ZÁLABÍ

 

 
Architektonická studie rodinného domu Kolíně - Zálabí, 2011.
V současnosti ve výstavbě.
 
Rovinná parcela leží na nároží frekventované hlučné ulice (silnice II. třídy) a klidné rezidenční neprůjezdné uličky. Za velký klad pozemku se dá považovat zhruba 50 let starý vzrostlý ořech stojící přibližně v jeho středu. V okolí se nachází poměrně intenzivní nízkopodlažní zástavba povětšinou dvoupodlažních domů převážně zarovnaných k uliční čáře.
 

 
Původní představa klienta byla postavit si dům co nejdále od hlavní ulice, co nejdále od zdroje hluku, zhruba v místech vzrostlého ořechu. Náš návrh byl organizovat zástavbu naopak co nejblíže rušné ulici. Dům nastaví komunikaci (protihlukovým) krunýřem obrněná záda a otevře se na jih do prosluněné od hluku cloněné zahrady. Jednopodlažní doplňkový objekt (kolna, přístřešek na auta) navazuje na dům sledujíc vedlejší ulici. Protihlukové stínění zahrady je tím dotaženo.
 

 
Na pozemek bude v případě potřeby v budoucnu umístitelný ještě jeden objekt obdobné kapacity.

 
Umístění nejvyšší (dvoupodlažní) části zástavby na nároží podtrhuje charakter lokality s jasně definovanými uličními frontami. Snížený přízemní krček v navázání na souseda vytváří přechod mezi stávajícím objektem se sedlovou střechou (a výrazně větší hloubkou zástavby) a novostavbou soudobého hranolovitého tvarosloví. Relativně malá šířka dává domu při pohledu z nároží štíhlou figuru.
 

 
Celý dům se otvírá na jih, do zahrady. Proti přehřívání v letních měsících jsou z roviny fasády vystrčeny vodorovné stínící markýzy. Naopak, v zimních měsících skloněné slunce prosluní, prosvětlující opadanou korunu ořechu, všechny důležité místnosti.
 

 
Materiálově budou oba objekty sjednocené. Barevná strohost bílé omítky dá vyniknout čistým tvarům a hře světla a stínů od předstupujících stínících konstrukcí. Uvnitř se nachází běžná dispozice rodinného domu - velký obytný prostor s kuch. koutem, 3 ložnice, pracovna a doprovodné prostory. Dům je navržen v nízkoenergetickém standardu o parametrech blížících se pasivnímu domu.  
 
[zpět na potrfolio]