RODINNÝ DŮM ROSICE

 
Architektonická studie přestavby
rodinného domu v Rosicích, 2011.
 
Rodinný dům postavený v 90. letech 20. století. Úkolem je modernizací zvětšit užitnou plochu místností domu tak, aby každý z manželů obývajících dům získal pro své potřeby velkou pracovnu. "Vedlejším" produktem bude, že dům dostane kabát současnosti odpovídajícího tvarosloví.
 
 

 
Původní stav: Hřeben střechy je orientován rovnoběžně s kratší stranou obdélníku půdorysu. Půdorysem však ve skutečnosti není obdélník - ke čtvercové centrální části se na protilehlých stranách přimykají vzájemně posunuté rizality. Výsledkem je dům s nepříliš proporčním štítem a přehnaně plošnou střechou. Architektonické ztvárnění je poplatné době vzniku. Objekt má nepříliš šťastnou polohu při středu zhruba trojúhelníkového pozemku.  

 
Navrhujeme očištění geometrických tvarů a hmot. Jádro domu zůstane. Sedlová střecha bude sejmuta a centrální část na čtvercovém půdorysu bude vytažena na dvoupodlažní výšku a zaklopena plochou střechou. Křídla pod okapy stávající střechy budou transformována a doplněna. Výsledkem bude zřejmé jádro krychlového tvaru ke kterému budou přiléhat z obou stran novotvary podobou blížící se transportním kontejnerům. Jejich kvádry budou v patrech proti sobě vzájemně posunuty, žímž dojde k "rozpohybování" jinakstatické kompozici domu. Při rohu objektu, částečně namísto stávající garáže, vznikne místo pro přístřešek skýtající úkryt dvoum automobilům.

 
Ve stávajícím ohrazení pozemku dojde k výměně panelů oplocení. Namísto planěk s piličkami nahoře seřízlými do oblouku přijde vždy trojice vodorovných břeven. Dostatek soukromí bude zajištěn již dnes vzrostlým živým plotem.

 

 
Takto vypadá výsledná realizace návrhu. Dům byl dokončen a zkolaudován na jaře 2015.
 
 
[zpět na potrfolio]