Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí

 
Soutěžní studie 2013
 

 
Území textilního podniku Perla se nachází v srdci města, těsně přiléhá k historickému jádru a je doslova vklíněno do městského centra. Svým chrakterem uzavřeného areálu vytváří neprostupnou oblast kolem které lidé dnes procházejí bez důvodu k zastavení.
Návrh se snaží zachovat a nalézt nové využití pro co nejvíce stávajících objektů v areálu závodu PERLY 01.
 

 
Revitalizací tohoto brownfiedu se do blízkosti centra dostanou celoměstsky důležité instituce vyvolávající v území aktivitu v různé denní doby. Jedná se především o:
– Dům dětí a mládeže s klubcentrem, jehož součástí bude víceúčelový sál pro větší kulturní akce (např.plesy), vnitřní a vnější sportoviště, zahrada sloužící zároveň jako veřejný park. DDM bude celodenněvyužívaný s těžišťem aktivit v odpoledních a večerních hodinách.
– Podnikatelský inkubátor - vícefunkční objekt s jednotkami nebytových prostor přímo spojenými s byty pro nájemce bude účinný nástroj města ve snaze o udržení a přilákání nových podnikavých talentů.
– Parkovací dům - v ploše velké, nejsevernější, tovární haly vznikne dvoupodlažní parkovací dům s kapacitou 180 stání, který pomůže vyřešit stávající problém s parkováním pro celé širší centrum.
 

  Těžištěm života území se stává nové náměstí na nároží ulic Lochmanova a 17. listopadu. Ubouráním budovy na rohu závodu PERLA 01 vznikne nový prostor, který se okamžitě svou důležitostí a frekventovaností stane v celoměstském kontextu prostorem č. 2 po hlavním, Mírovém náměstí. Právě odsud bude hlavní nástup do území PERLY 01, ale i důstojný předprostor před, dnes již jen pomyslnou, bránou do historické části města.
 

 
Do prostorové vnímání tohoto místa bude výrazně zasahovat neveřejný vnitroblok navazujících staveb vně areálu. Ve druhém plánu bude ohraničeno blokem domů při ulici Špindlerova. Na plácek navrhujeme streetballové hřiště proti kterému může vzniknout letní zahrádka přiléhající restaurace. Místo je, přes polohu v centru, relativně odlehlé od obytných staveb. Vybízí tak k večernímu pořádání drobných kulturních akcí (koncerty, promítání, ap.).
 

 
Ve vnitrobloku vznikne veřejný park. Mimo parkové úpravy zde bude: palouk pro cvičení i míčové hry, dráha pro dětské koloběžky či kolečkové brusle, pahorek s ohništěm na temeni, dopravní hřiště, v osluněné části pak dětské hřiště (prolézací síť, nízká lezecká stěna, ap.), plocha pro oplocený výběh pro zvířata chované DDM, či plocha pro petanque.
 


 
 
 
[zpět na potrfolio]