Integrační centrum CESTA

 
Novostavba integračního centra Cesta v Náchodě.
Architektonická studie 2014
 

 
Hlavní objekt navrhujeme jako alegorii na cestu krajinou. Na protáhlé stuze jsou za sebou navlečeny včechny požadované funkce. Přízemní hmota je rytmizována zvýšenými částmi prostorů s potřebou vyšší světlé výšky (bazén, tělocvična, vstupní hala).


Vertikalitu vyšších hmot podpořují štíhlé sloupy a pilastry nahodile odkloněné od svislice. Fasáda díky tomu bude budit dojem lesního porostu. Střechy vyšších hmot budou mít výrazný přesah, který dodá bezprostřednímu okolí stavby na útulnosti. Směrem na osluněnou stranu budou přesahy střech větší a dají vzniknout krytým terasám.

 
 
 
 
[zpět na potrfolio]