Sportovní park u Svatých, Holohlavy.

 
Architektonická studie 2015
 

 
Studie řeší rozmístění hlavních prvků jako je fotbalové hřiště, zvlněná dráha pro koloběžky a dětské hřiště. Místo pro sportovní park se nachází na okraji obce na trojúhelníkovém pozemku, který je vymezený železniční tratí, silnicí, a původní cestou ke kostelu u které jsou dva pomníky od žáků Braunovy dílny, Sv. Jan Nepomucký a Sv. Panna Marie.
 

 
Stávající území tvoří louka se solitérními stromy. Terénní modelací se jedná o kotlinku, linie tvořící hranici jsou na větších či menších náspech. Návrh sportoviště na toto prostředí navazuje a dále jej rozvíjí.
 

 
Do stávajícího prostředí jsou vsazeny jednotlivé sportovní prvky, volné plochy jsou doplněny o nové stromy a drobné doprovodné objekty. Terén je domodelován pro hladší přechody jednotlivých ploch. Architektonické řešení představuje spojení přírodních prvků krajiny se soudobými trendy a požadavky na funkci.
 

 
Výsledkem návrhu je přírodně krajinářský park ve kterém jsou rozmístěny hrací prvky.
 

 
 
 
[zpět na potrfolio]